دوره آموزشی تبلیغات نمایشگاهی

درباره دوره تبلیغات نمایشگاهی

وقتی حرف از نمایشگاه می شود به یاد غرفه های آن میافتیم ولی اینکه تبلیغات با نمایشگاه چگونه می تواند به رونق کسب و کار ما کمک کند چیزی است که با شناخت ما از آن، امکان پذیر می شود

نمایشگاه تمرکز جمع زیادی از افراد علاقه مند به محصول یا خدمات است و فرصت بسیار خوبی برای تبلیغات شرکت ها و موسسات می باشد تا بر روی مخاطب هدف خود اثر مستقیم بگذارند و با آن ها ارتباط موثر برقرار کنند

تبلیغات در نمایشگاه اگر با اصول انجام شود قطعا باعث تکان دادن اساسی کسب و کار می شود

محتوای دوره تبلیغات نمایشگاهی

نمایشگاه به عنوان محلی که سه عنصر عرضه کننده ، مشتری و کالا یا خدمات در یکجا گردهم می آیند، دارای اهمیت خاصی است

در نمایشگاه عرضه کننده و مشتری و همکاران و رقبا همگی از نزدیک قادر به مشاهده و مقایسه هستند

تبلیغات در نمایشگاه، فرصت خوبی برای شرکت ها و موسسات می باشد تا بر روی مخاطب هدف خود اثر مستقیم بگذارند و با آن ها ارتباط موثر برقرار کنند

هر مشتری، کالا ، خدمات و عرضه کنندگان متعددی را پیش رو دارد و عرضه کننده نیز  مشتریان ، همکاران و رقبا بازار هدف خود را یکجا پیش رو دارد

همچنین نمایشگاه محلی برای ایده گرفتن و الگو برداری رقباست که همواره باید مد نظر قرار گیرد

اهداف دوره تبلیغات نمایشگاهی

وقتی حرف از نمایشگاه می شود به یاد غرفه های آن میافتیم ولی اینکه تبلیغات با نمایشگاه چگونه می تواند به رونق کسب و کار ما کمک کند چیزی است که با شناخت ما از آن، امکان پذیر می شود

نمایشگاه تمرکز جمع زیادی از افراد علاقه مند به محصول یا خدمات است و فرصت بسیار خوبی برای تبلیغات شرکت ها و موسسات می باشد تا بر روی مخاطب هدف خود اثر مستقیم بگذارند و با آن ها ارتباط موثر برقرار کنند

تبلیغات در نمایشگاه اگر با اصول انجام شود قطعا باعث تکان دادن اساسی کسب و کار می شود

سر فصل های دوره تبلیغات نمایشگاهی

 • تاریخچه و مقدمه
 • معرفی انواع نمایشگاه
 • اهداف شرکت در نمایشگاه
 • آموزش غرفه سازی
 • معرفی انواع تبلیغات نمایشگاهی داخل غرفه
 • معرفی انواع استند های تبلیغاتی نمایشگاهی
 • معرفی انواع تبلیغات محیطی نمایشگاهی
 • مراحل و اجرای تبلیغات نمایشگاهی
 • بررسی اهمیت و اجرای تبلیغات نمایشگاهی
 • آموزش استفاده بهینه از ابزار نمایشگاهی
 • بررسی مزایا  و معایب تبلیغات نمایشگاهی

کارگاه های آموزشی های خصوصی علاوه  بر آموزش ، شامل مشاوره و دارای طراحی موارد ذکر شده در سرفصل ها برای برند شما می باشد