دوره آموزشی تبلیغات در اپلیکیشن

سر فصل های دوره تبلیغات در اپلیکیشن

ساخت اپلیکیشن فروشگاهی

  • انواع روش‌ها و بهترین روش ساخت اپلیکیشن
  • انتشار مقالات سایت در اپلیکیشن
  • انتشار برگه‌های مختلف سایت در اپلیکیشن
  • اتصال اپلیکیشن به فروشگاه اینترنتی
  • انواع روش‌های چیدمان برگه‌ها در اپلیکیشن
  • خروجی اندروید و IOS اپلیکیشن
  • نحوه انتشار اپلیکیشن در بازار، گوگل پلی و سیبچه