اشتغال و فعالیت در شرکت تبلیغاتی

اشتغال و فعالیت در شرکت تبلیغاتی مانند دیگر کارمندان شرکت های عادی نیست بلکه بیشتر منابع انسانی باید به صورت تمام  وقت و طولانی کار کرده و حتی گاها در روزهای تعطیل فعالیت داشته باشند و با استرس و تنش های مخصوص به خود همراه است چرا که برای راضی نگه داشتن کلیه ی مشتریان با هر سطح توقعی باید سخت تلاش کرد تا رضایت خاطر مشتریان فراهم شود . . .

[slz_main_title align=”text-c” style=”style-2″ title=”فرصت های شغلی”][slz_recruitment_tab list_category=”%5B%7B%7D%5D”]