• لطفا برای ثبت درخواست همکاری فرم زیر را با دقت تکمیل و ثبت نمایید.
  • جهت ارسال فایل فایل پس از پر کردن فرم فایل یا لینک رزومه خود را به ایمیل cv@dayantabligh.com ارسال نمایید .
  • لازم به ذکر است تکمیل و تایید این فرم به منزله همکاری قطعی و موارد از این قبیل نخواهد بود و تمام فرم‌ها بررسی و در صورت واجد شرایط بودن با شما ارتباط برقرار خواهد شد.

اطلاعات سازمان

اطلاعات تماس

اطلاعات کاری

قوانین و مقررات(الزامی)