ثبت لوکیشن

ثبت لوکیشن ها با مشخصات کامل ، آدرس سایت ، تلفن و امکان تماس و لینک مستقیم به سایت از طریق برنامه ها

  • ثبت لوکیشن در اینستاگرام
  • ثبت لوکیشن در فیس بوک
  • ثبت لوکیشن در گوگل مپ
  • ثبت لوکیشن در WAZE

ثبت لوکیشن در فیس بوک

ثبت لوکیشن در فیس بوک با مشخصات کامل (آدرس سایت ، تلفن و امکان تماس و لینک مستقیم )

ثبت لوکیشن در اینستاگرام

ثبت لوکیشن در اینستاگرام با مشخصات کامل (آدرس سایت ، تلفن و امکان تماس و لینک مستقیم به سایت از طریق برنامه)

ثبت لوکیشن در WAZE

ثبت لوکیشن در WAZE با مشخصات کامل (آدرس سایت ، تلفن و امکان تماس و لینک مستقیم به سایت از طریق برنامه و مسیریابی مستقیم )

Dayantabligh WAZE

ثبت لوکیشن در گوگل مپ (Google Maps)

ثبت لوکیشن با مشخصات کامل (آدرس سایت ، تلفن و امکان تماس و لینک مستقیم به سایت از طریق برنامه)