• لطفا برای ثبت درخواست همکاری فرم زیر را با دقت تکمیل و ثبت نمایید.
  • جهت ارسال فایل رزومه پس از پر کردن فرم فایل یا لینک رزومه خود را به ایمیل cv@dayantabligh.com ارسال نمایید .
  • لازم به ذکر است تکمیل و تایید این فرم به منزله همکاری قطعی ، استخدام و موارد از این قبیل نخواهد بود و تمام فرم‌ها بررسی و در صورت واجد شرایط بودن با شما ارتباط برقرار خواهد شد.

اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی(الزامی)
Please enter a number greater than or equal to 18.

اطلاعات تماس

اطلاعات شغلی

قوانین و مقررات(الزامی)