طراحی بسته بندی

طراحی بسته بندی (Packing) اولین و مهم ترین اصل در صنعت تبلیغات محصولات به حساب می آید زیرا بسته بندی به صورت کامل محیط پیرامون زندگی ما را دربرگرفته است و توجه افراد به صورت خواسته یا ناخواسته مورد هدف و نشانه گیری بسته بندی های مختلف کوچک یا بزرگ محصولات قرار میگیرد

اهمیت طراحی بسته بندی

تجربه نشان میدهد که غالب بر ۸۵ % از مردم  زمان خرید از فروشگاه ها تنها بسته بندی خلاق محصول است که در ذهنشان میل و رغبت انتخاب را نسبت به دیگر محصولات مشابه ایجاد میکند

اهمیت طراحی بسته بندی

طراحی بسته بندی در واقع معرف بهتر کالا، اطلاع رسانی و جلب مشتری به خرید کالا. است بسته بندی هایی هستند که به عنوان یک فروشنده عمل می نمایند زیرا بدون حضور حتی یک فروشنده کالا می تواند خود را به خوبی به مخاطب خود عرضه نماید

تجربه نشان میدهد که غالب بر ۸۵ % از مردم  زمان خرید از فروشگاه ها تنها بسته بندی خلاق محصول است که در ذهنشان میل و رغبت انتخاب را نسبت به دیگر محصولات مشابه ایجاد میکند

ویژگی های بسته بندی حرفه ای

اطلاعات کافی ارائه دهد به صروت مختصر و مفید ( برای راحتی کاربران در پیدا کردن مطالب موردنظرشان در کوتا ترین زمان)

راهنما ، دستورالعمل برای محصول

تجربه نشان می‌دهند که افراد در کاتالوگ در واقع چیزی نمی‌خوانند بلکه از طریق مرور کلمات کلیدی، متن را اسکن می‌کنند

حالت کلی بسته بندی ترویج کننده باشد (چشم‌گیر باشد، اطلاعات کافی را منتقل نماید، تصویر برند را ایجاد نماید)

بسته‌بندی های با اشکال ، رنگ و سایز  غیرمتعارف، توجه بیشتری جلب می‌کنند

  • چیدمان آن راحت باشد
  • طراحی حافظ ساختار فیزیکی محصول
  • تسهیل فرایند جابجایی محصول
  • سبب آسانی استفاده و بازنمودن آن نیز باید ساده باشد
  • حتما درج لوگو و نام برند
  • اطلاعات تماس
  • آدرس (ترجیحا برای فروشگاه ها)
  • وبسایت پروفایل رسانه اجتماعی  مخصوصا اینستاگرام

ممکن شما هم از این نوع بسته بندی ها دیده باشید، نوع طراحی و بسته بندی به طوری است که وقتی از محصول استفاده کردید از بسته آن می توانید برای کارهای دیگر استفاده کنید

مراحل طرای بسته بندی